Σεμινάρια της APLS Crete στο Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο

Ανακοινώσεις

Ποιοι είμαστε

APLS Crete – Επείγουσα Ιατρική για Παιδιά

1 min read

Ιστορική Αναδρομή: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα APLS,PLS οργανώθηκαν από το Advanced Life Support Group (ALSG, Manchester) στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1992 από ομάδα ειδικών στην παιδιατρική, παιδοχειρουργική, αναισθησιολογία και επείγουσα ιατρική. Τα σεμινάρια αυτά ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τα ανώτατα επιστημονικά όργανα του ALSG, το ALSG Working Group. Στην Ελλάδα, το APLS ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2001 στην Αθήνα όπου εκπαιδεύτηκαν οι πρώτοι 23 διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών, APLS Providers. Έκτοτε η APLS Hellas και η APLS Crete (που συστάθηκε το 2015) έχουν εκπαιδεύσει χιλιάδες APLS providers. Η πιστοποίηση APLS είναι αναγκαία προκειμένου να διεκδικήσει νοσηλευτής & ιατρός, θέση ειδικευόμενου ή ειδικού σε οποιοδήποτε Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στόχος της εφαρμογής των παραπάνω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επείγουσας Ιατρικής είναι η επιμόρφωση των επαγγελματιών Υγείας για την άμεση θεραπεία των συνηθέστερων απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή του παιδιού συμπεριλαμβανομένου και του σοβαρού τραύματος.

Δ. Σ. APLS Crete

1 min read

Σχετικά με το περιεχόμενο των σεμιναρίων

1. APLS / ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE

3 min read

To σεμινάριο APLS απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ, σε εκτοετείς φοιτητές Ιατρικής Σχολής που δεν έχουν οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών και επί πτυχίω και έχουν έως και 3 οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα μόνο από το 6ο έτος, υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται σε διαδικασίες αναζωογόνησης, επείγουσας ιατρικής και βασικής υποστήριξης της ζωής παιδιών και βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι καθίστανται διαπιστευμένοι διασώστες παιδιών (ΑPLS Providers), από το Advanced Life Support Group.

Τι περιλαμβάνουν: Το σεμινάριο APLS είναι διήμερο και οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών στις παρακάτω ενότητες:

1. Στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής λόγω ανακοπής στα παιδιά

2. Στην αναγνώριση και παροχή επείγουσας φροντίδας σε βαρέως πάσχοντα παιδιά, είτε ως συνέπεια τραυματισμού ή ως συνέπεια βαριάς νόσου

3. Στη διαχείριση του αεραγωγού

4. Στην ασφαλή εφαρμογή απινίδωσης στην ανακοπή

5. Σε δεξιότητες που αφορούν ενδοοστική πρόσβαση, την ακινητοποίηση του πολυτραυματία, το χειρουργικό αεραγωγό και την παροχέτευση θώρακα.

Η εκπαίδευση των παραπάνω ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί με:

  • Διαλέξεις
  • Σταθμούς εκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων
  • Συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών σε ποικιλία ρόλων (team leader, team member, debriefer)

Η ολοκλήρωση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την συμμετοχή του εκπαιδευόμενου και στις 2 ημέρες του σεμιναρίου.

Προετοιμασία υποψηφίου: Έναν μήνα περίπου, πριν την έναρξη του σεμιναρίου, αποστέλλεται στους υποψήφιους εγχειρίδιο (APLS, manual), το οποίο καλύπτει όλες τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Επιπλέον, τους παρέχεται ειδικός κωδικός εισόδου σε πλατφόρμα διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης, η παρακολούθηση των οποίων, όπως επίσης και η συμπλήρωση τεστ κατανόησης πριν από το σεμινάριο είναι υποχρεωτική.

Διάρκεια Πιστοποίησης: Η διάρκεια της πιστοποίησης από το ALSG είναι 4ετής. Μετά το πέρας της 4ετίας, εφόσον ο APLS Provider θέλει να διατηρήσει την πιστοποίησή του, οφείλει εντός 6 μηνών να συμμετάσχει είτε σε APLS recertification course ή ως recertifying candidate σε τακτικό σεμινάριο APLS

2. PLS / PaediatricLifeSupport Course

1 min read

Το σεμινάριο PLS απευθύνεται: σε ειδικευόμενους/μένους ιατρούς, φοιτητές Ιατρικής, νοσηλευτές, διασώστες και εκπαιδεύει τους υποψήφιους στην αντιμετώπιση των πιο συχνών παιδιατρικών καταστάσεων που απειλούν τη ζωή ενός παιδιού με μεθοδικότητα, απόλυτη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα.

Τι περιλαμβάνει: Το σεμινάριο είναι μονοήμερο και οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται στην παροχή βασικής υποστήριξης της ζωής στην ανακοπή στα παιδιά, στον αερισμό, στην απινίδωση, στην ενδοοστική και περιλαμβάνει:

  • Διαλέξεις
  • Σταθμούς εκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων
  • Συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών σε ποικιλία ρόλων (team leader, team member, debriefer)

Προετοιμασία υποψηφίου: Έναν μήνα περίπου, πριν την έναρξη του σεμιναρίου, αποστέλλεται στους υποψήφιους εγχειρίδιο το οποίο καλύπτει όλες τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Επιπλέον, τους παρέχεται ειδικός κωδικός εισόδου σε πλατφόρμα διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης, η παρακολούθηση των οποίων, όπως επίσης και η συμπλήρωση τεστ κατανόησης πριν από το σεμινάριο είναι υποχρεωτική.

Η διάρκεια της πιστοποίησης από το ALSG είναι 4ετής.

Επικοινωνία

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στα σεμινάρια συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

(προαιρετικό)
Το μήνυμα σας έχει σταλεί!